søndag 15. august 2010

August 2010


3.aug 10Ukjent
                            Ukjent nebbmott
         8.aug10Smalmott sp
   11.aug10Urtefly sp
 12.augfly sp.
  4.aug.10Vikler sp


mandag 2. august 2010

Rosevikler?

12.827.7
Vindelfjærmøll 

13.8
12.7
12.812.8